Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?

Kariyer basamakları bizlerin okul dönemlerinden başlayarak öğrendiklerimizle birlikte ilerleyen süreçte çalışma hayatına girerek devam eden süreçtir ve kişi bu süreçleri atlatırken başından geçen bir takım olaylarla kendine bir plan dahilinde yol çizmektedir.
Çalışma hayatı çok çalkantılı ve apayrı bir dünyadır. Sizler çalışırken yaptığınız işten mutlu musunuz diye sorsam buna kimilerimiz evet kimilerimiz hayır diyecektir. Zamanın getirdiği ve yeni yüzyılın çalışma koşulları insanları tatminsizliğe doğru sürüklemektedir. İnsan mutlu olamadığı işi ne kadar sürdürebilir? Ne kadar daha buna göz yumabilir?
Blog çalışmalarımda konuya göre araştırmalar yaparken, zaman zaman bir araya gelip konuştuğum arkadaş gruplarımdan, tanıştığım kişilerden ya da sorunlarını dinlediğim kişilerden notlar alıyorum. Bu yazımda üzerinde durduğum konu "Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?" ve yazımızı hazırlarken görüştüğümüz kişilerin yanıtlarından çoğunluğu geleneksel olan çalışma hayatıd…
En son yayınlar

People Make The Brand 2017

2013 yılından itibaren her yıl düzenlenen People Make The Brand konferansı, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinin insan kaynakları ve iletişim profesyonellerine ev sahipliği yapıyor.
Sektörün en önemli konferansı olan People Make The Brand, Y Kuşağı ile gerçekleşen Universum İdeal İşveren Araştırması sonuçlarının paylaşılması ile dikkat çekiyor. Konferansta aynı zamanda işveren markası metrikleri, global işveren markalarının lokal uygulamaları, çalışan değer önermesi geliştirme süreci ve sürdürülebilir işveren markası stratejileri de ele alınıyor.

(Basın Bülteni  Eylül 2017) PEOPLE MAKE THE BRAND için GERİ SAYIM BAŞLADI
İşveren markası alanındaki gelişmelerin ve trendlerin yanı sıra yerli ve global pek çok işveren markasının stratejik yaklaşımlarının sunulduğu People MakeTheBrand Konferansı 24 Kasım’da İstanbul’da…
Beşincisi düzenlenen İşveren Markası Konferansı (People MaketheBrand) Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinin insan kaynakları ve iletişim profesyonellerine e…

Yıllık İzin Hakkı Kullanımı

Yıllık İzin Hakkı
Çalışanın belki de temel esas aldığı konulardan biri yıllık izin hakkı ve kullanımıdır. Yazımızda bir takım sorulara cevap arayacağız. Konuya ilişkin maddelerde ve yanlış gördüğünüz kısımları tarafıma iletirseniz çok mutlu olurum.
İşe başladığınız tarihten itibaren, deneme süreniz de dahil en az 1 yıl çalışmanız halinde yıllık ücretli izne hak kazanırsınız. Ancak ardı ardına ya da farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik iş yerlerinde çalışmış iseniz, yıllık izne hak kazanmanız için gerekli olan bir yıllık süreyi hesaplarken bu iş yerlerinde geçen hizmet sürelerinizi toplamanız gereklidir. Örneğin; önce A işverenine ait X işyerinde 4 ay, sonra da yine A işverenine ait Y işyerinde 8 ay çalışmış iseniz, her iki hizmet sürenizi toplayacağınızdan, Y işyerindeki 8 aylık çalışmanız yıllık izne hak kazanmanız için yeterli olacaktır. 
Yıllık izin süreleriniz, işyerindeki kıdeminize göre hesaplanır. Eğer işyerinizde; * Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmetiniz …

SAÜ IKK Etkinlik Duyurusu

Bu bir etkinlik duyurusudur!!!
Sakarya Üniversitesi'nde faaliyette olan İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü 1996 yılından bugüne çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda başarılı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Mezun olduğum üniversitenin kulüp faaliyetlerini takip etmekle birlikte katılım sağlarken, ekip arkadaşlarımızın insan kaynakları alanında yapmış oldukları girişimler ile sektörün içerisinde bulunma fırsatını buluyoruz. Özellikle teorisi almış olduğunuz bölümün saha da olan yetkinliklerini gelen sektörün IK misafirlerinden dinleyerek az çok fikir sahibi oluyorsunuz ve anlatılanların sizler için referans niteliğinde olduğunu kabul edebilirsiniz. 

13 Aralık 2016 Salı günü SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda saat 13.00'da başlayacak etkinlik 2 oturum şeklinde olacaktır. İlk oturum QNB Fınansbank İK Stratejik Planlama, İşe Alım, Kariyer Yönetimi Bölüm Müdürü Barış Yeşilyurt, ikinci oturum Türk Telekom Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Ali Aslanoğlu&…

Kısa Çalışma

Kısa Çalışma Nedir? Üç ayı geçmemek üzere; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasıdır. 
Kısa çalışma ödeneği; kısa çalışmadan yararlanma koşullarının sağlanması halinde yapılan ödemeye denir. Kısa çalışma ödeneği genel ekonomik kriz, bölgesel kriz, sektörel kriz ve zorlayıcı sebeplerin varlığı tespit edilirse ödenir. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için verilir. İş mevzuatına göre:
Genel Ekonomik Kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumları,
Bölgesel Kriz: Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar…

Kuşaklar Arası İlişkiler ve Çatışma Yönetimi Zirvesi

Global yönetim biçimlerinin her geçen gün değiştiği ve daha fazla geliştiği günümüzde insan kaynakları ve işveren markası fonksiyonları şirketlerin hedeflerine ulaşmalarında çok fazla önem arz eden bir konuma gelmiş bulunuyor.
​Bu hızlı dönüşüm sürecinde rekabet edebilmek için en büyük faktör şirket çalışanlarının mutluluğu ve birbirleri ile uyumu olarak dikkat çekiyor. Şirketlerde kuşaklar arası ilişkilerde yaygın olarak görülen  çatışmalar ise günümüzde en fazla karşılaştığımız problemler arasında yer alıyor. Kuşaklar arası çatışmaları ortadan kaldırmak, ortak değerler oluşturmak ve rasyonel bir iletişim ortamı sağlamak için İnsan Kaynakları ve işveren markası fonksiyonlarına çok iş düşüyor.

Staj(y)Er

Hayata bir adım, kariyere, deneyime belki de isteyerek ya da zorunlu olarak yapılmış kutsal görevdir staj. Çok sancılı bazen keyif verici zamanları olur. Öğrenci arkadaşların avantajı kadar dezavantajı olan bu sürece değinelim yazımızda.
Meslek liselerinde yapılan zorunlu stajların yanı sıra üniversitelerde yapılan stajlarda DENEYİM kategorisini doldurmaktadır. Özellikle son sınıfa gelindiğinde eli ayağı titreten "işsizlik" algısı üzerine öğrenci arkadaşlar staj yaptıkları yerde kalma arzusuyla birlikte göstermiş oldukları üstün başarıda benim gözümde birer "ER" dir. Stajyer! şimdi söylerken yüreği dahi kabarır insanın, fransız havası katıyor dimi.. Ben öyle hissediyorum belki de. Ama gelin görün ki staj yapmak kadar yapacağı yeri bulmak asıl sorundur. Firmaların stajyer kotası karşısında artık staj yapacak öğrenciler için mülakat yapıldığı doğrudur. Peki ya staj yeri bulamayanlar?

Araştırmacı olmakta fayda var. Laf olsun torba dolsun, aradan çıksın ne öğrendiğim …